Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa

 

REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN ORASUL BUFTEA

b1
b2
b3
Obiectul contractului cuprinde lucrările aferente extinderii și reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Buftea, dupa cum urmeaza:

EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 19.566 m;
Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 32.859 m;
Branșamente la rețeaua de distribuție = 4.000 abonați

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ
Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din ceramică vitrificată, Ltot = 45.444 m;
Cămine de vizitare / intersecție;
Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră = 4.000 abonați;
Pomparea apelor uzate prin intermediul a 13 stații de pompare, complet echipate și automatizate;
Conducte de refulare de la stațiile de pompare, cu lungimea totală de 4.503 m.

Proiectul este cofinantat din Fondul de Coeziune, prin programul POS Mediu (2007 – 2013).

Construire sistem de drenare

 

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE DRENARE – TITAN, TINERETULUI SI CAROL

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol – Beneficiarul lucrarii – PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, Antreprenorul General – SC ROTARY CONSTRUCTII SRL.

 

Scopul lucrarii – coborarea nivelului freatic pe partea dreapta a raului Dambovita pana la radierul colectorului A0.

Localizare – se va executa in Bucuresti la partea dreapta a raului Dambovita de la intrarea sa in localitate, de la podul Ciurel, pana la iesire, Lacul Vitan.

Cota de montare a conductelor – drenul se va monta la o adancime intre 6 si 8 m astfel incat sa se poata respecta cerinta caietului de sarcini.

Teava – tip PEHD sau PP cu diametrele Dn160 – 355mm care va fi montata prin tehnologia de foraj orizontal dirijat. Ea va avea perforatii de 0.3-0.5 mm

Lucrarea este impartita pe mai multe tronsoane, fiecare tronson va avea o statie de pompare care va deversa in Dambovita si care prin intermediu SCADA va fi legata cu SEAU Glina.

Tehnologia recomandata si ceruta prin caietul de sarcini – foraj orizontal dirijat.
Totodata trebuie instalata teava PEHD DN 160mm – 250mm care va avea rol de transport al apei pentru drenurile secundare.

Dren
teava PEHD / PP Dn 160mm – 355mm
perforatii 0.3-0.5mm
Cantitate instalata 9361ml

Colector dren secundar
teava PEHD PN10 Dn 160mm – 250mm
Cantitate instalata 5437ml

Consolidarea Primariei Sectorului 1

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 1

februarie-spate
_DSC0017
_DSC0004
Constructia cladirii a inceput in 1928 si s-a dorit de la inceput a fi un sediu administrativ impunator, la acea data fiind cea mai inalta cladire din oras. Arhitectura este de natură eclectică, ea înglobând două stiluri, unul de origine neo-romanică şi un altul chiar mai bine reprezentat în epocă, cel neo românesc. Stilul neo-românesc include bosaje masive şi adânci, se continua cu un Hochparter care asigură şi accesul principal de gala şi care poartă un Piano Nobile marcat de loggia, dezvoltată pe două niveluri, bogat decorata ce se continua in spaţiul interior cu sala de consiliu şi de festivităţi.
Registrul superior, situat sub cornişă, este tratat cu ancadramente dese, din aceeaşi semantică din care provin ocniţele brâncoveneşti. Corpul principal al cladirii beneficiaza si de prezenta unei scari bogat decorate din marmura ce face legatura intre demisol si etajul al 3-lea. Sala de festivitati este decorata cu picturi murale realizate de Olga Greceanu. Alte doua picturi ale aceluias autor au fost descoperite in Biroul Primarului. O alta componenta importanta a cladirii este turnul cu ceas care beneficiaza de o atentie deosebita acordata zonei superioare si materializata printr-o terasa avand decoratiuni si prin statuia unui cavaler cu scut şi armură (realizata de Alexandru Dimitriu in 1929) care, de-a lungul anilor, a reuşit să devină un repervizual al Bucureştiului. Corpul secundar al cladirii, construit intr-o etapa ulterioara, desi continua la exterior elementele fatadelor corpului principal, la interior nu prezinta arhitectura luxoasa, având un aer auster şi pur funcţionalist, atât prin lipsa oricăror elemente de plastică arhitecturală, cât si prin dispunerea accesului vertical în ultima travee, precum o scară de serviciu.
In 2008 cladirea a intrat intr-un proces de consolidare, care a dus la modificarea partiala a arhitecturii interioare, dar fara afectarea zonelor emblematice pentru imobil. In plus, in anul 2009 un incendiu a distrus in proportie de 90% sarpanta cladirii. De aceea in anul 2010 s-a demarat un proiect interdisciplinar ce a plecat de la studiul istoric al monumentului, de identificare a resursei culturale si de fundamentare a intervenţiei. Aceast proiect a dus la crearea unei noi sarpante, ce respecta intocmai volumetria initiala, dar a creat si nou spatiu util cu o identitate arhitecturala bine definita. Ulterior lucrarile proiectului au fost impartite in doua categorii: componentele artistice – care vizeaza restaurarea si reconstituirea elementelor decorative interioare si exterioareale constructiei si arhitectura – instalatii –care vizeaza amenajarea si refunctionalizarea restului cladirii si a spatiilor exterioare pentru a se adapta cerintelor actuale.

“Extindere si reabilitare retea apa, rezervor nou, extindere retea canalizare si statie de pompare noua ape uzate – localitatea Mihail Kogalniceanu”

Lucrarile au constat in :kogal1
• Obiect 1: Gospodaria de apa
Rezervor nou
Rezervorul nou este constituit din doua unitati de 2X1000mc, supraterane, prefabricate din elemente metalice protejate cu email vitrificat conf. SR EN 1582/2007 de tip vitrium EN, in trei straturi de coacere.
Fiecare unitate a rezervorului a fost montata pe o fundatie din beton armat de tip radier cu grinda perimetrala circulara;diametrul exterior al fundatiei este de 13.59m.

 

• Obiect 2: Reabilitare conducta de aductiune
Lucrarile au constat in inlocuirea celor doua conducte existente din AZBO, pozate in anumite cazuri pe proprietati private, cu o conducta de polietilena de inalta densitate (PEID), PE 100, Pn 16, Pn 10 si Pn 6, cu diametre cuprinse intre De 355 si De 315 mm, avand o lungime totala L = 14 350 m.

kogal3

• Obiect 3: Reabilitare retea apa
Reteaua de apa reabilitata va fi alcatuita din conducte de polietilena de inalta densitate PE 100, Pn 6, cu diametre cuprinse intre De 315 si De 110mm, avand o lungime totala de L=8.213 m.
Pe traseul conductei de apa reabilitata s-au prevazut un numar de 29 camine si cinci vane de ingropate cu tija de manevra si cutie de protective.

• Obiect 4: Reabilitare bransamente apa
Pentru lucrarile de reabilitare a bransamentelor consumatorilor la reteaua de distributie a apei potabile, au fost prevazute piese speciale de bransare si o conducta pana la caminul de apometru. Au fost reabilitate un numar de 168 bransamente cu diametre de 25 si 40 mm.

• Obiect 5: Extindere retea apa
Reteaua de apa proiectata a fost realizata din conducte de polietilena de inalta densitate PE 100, PN 6, cu diametre cuprinse intre De 160 si De 110mm, avand o lungime totala de L=7.150 m.
Pe traseul conductei de apa proiectata s-au prevazut un numar de 16 camine si patru vane ingropate cu tija de manevra si cutie de protective.

• Obiect 6: Extindere retea canalizare menajera
Reteaua de canalizare, in lungime totala de L = 14.173 m, a fost realizata din doua tipuri de conducte. Conducte din policlorura de vinil PVC-KG, SN4, cu diametre cuprinse intre De 250 si De 315 mm, avand o lungime totala L=9.350 m. Conducte din Ceramica Vitrificata VC, cu diametre cuprinse intre Dn 250 si Dn 400 mm, avand o lungime totala L=4.823 m.
Pe traseul conductei de canalizare s-au prevazut un numar de 282 camine.

kogal• Obiect 7: Statie de pompare ape uzate
Statia de pompare ape uzate se compune dintr-o parte subterana si o parte supraterana. Partea subterana este o statie prefabricata din polietilena de inalta densitate, complet echipata ,cu dimensiunile : diametru de 3.60m si inaltime 7.95m.

Spitalului Pediatric de Urgenţă “Dr. Victor Gomoiu”

newg2A fost demarat proiectul de Consolidare şi Modernizare a Spitalului Pediatric de Urgenţă “Dr. Victor Gomoiu”. Noua clădire construită la standardele moderne va avea 19.000 m² construiţi, spaţii de parcare în sub şi suprateran, 10 săli de operaţii noi, lifturi, şi o capacitate totală de 287 paturi. In urma realizarii investitiei, pacientii vor beneficia de un nou spital de copii, unde se va practica un act medical de calitate, la standard europene, desfasurat intru-un ansamblu modern-tehnologic-estetic, usor accesibil la nivelul orasului.
Spitalul de Copii ” Dr. Victor Gomoiu “, este unul dintre cele mai vechi spitale de copii din România . Acesta a fost deschis in anul 1927 , la acel moment director a fost numit profesorul Victor Gomoiu.
In perioada interbelică, spitalul a furnizat servicii medicale pentru cei săraci , incepand sa ofere , după al 2-lea Război Mondial , strict servicii de pediatrie , devenind astazi unul dintre cele mai importante centre medicale pentru copii din Bucuresti.
Pentru satisfacerea functiunilor, a fost aleasa o structura din beton armat-dual, cu pereti preponderenti, pentru corpul A1 si cu cadre preponderente pentru corpul A2. Regimul de inaltime este subsol + parter + 6 etaje + etaj tehnic retras, volumetria extinderii este simpla, rectangulara, cu un element in semicilindru, care respecta peisajul si cadrul construit in vecinatatea apropiata.
Orientat spre viitor , noul Spital de Copii ” Dr. Victor Gomoiu ” va satisface nevoile oamenilor într-un mediu modern și va oferi un serviciu medical în conformitate cu standardele europene.

Stadiul actual :

Corp A1:

newg2
Finisaje pereti – Subsol – Etaj Tehnic – 95%
Finisaje pardoseli – Subsol – Etaj Tehnic – 80%
Finisaje tavane – Subsol – Etaj Tehnic 60%
Corp A2:
Finisaje pereti – Subsol – Etaj Tehnic – 80%
Finisaje pardoseli – Subsol – Etaj Tehnic – 80%
Finisaje tavane – Subsol – Etaj Tehnic 50%

 

newg3Corp A3:
–    Zidarie BCA Centrala Termica – Etajul – 100%.
–    Hidroizolatie si atice Centrala Termica – 100%
–    Sapa Centrala Termica – 100%
–    Instalatii CT – 100%
Fatade Sud, Vest, Nord, Est: 98%
Ascensoare
–    Livrare material in santier – 100%
–    Instalare ascensor nr. 1,2,3, 4, 5 si 6 complet, 7-8 inceput instalare cabina

Reabilitarea Statiei de Epurare din Aglomerarea Vatra Dornei

vedere generala

Data de Incepere 6.02.2013
Durata Contractului 42,5 luni
Durata de Executie a Lucrarilor 30,5 luni
Data Terminarii lucrarilor 26.08.2015

Stadiul actual al lucrarilor C+M-executat 100%
Montaj echipamente 100%
Automatizari si SCADA realizat 85 %
Incepand cu data de 02.07.2015 au fost incepute Testele la terminare efectuandu-se probe dupa programul aprobat precum si instruirea personalului de operare.

Sursele de Apa si Statiile de Epurare Gaesti si Titu

noutati1Lucrarile la Sursele de Apa si Statiile de Epurare Gaesti si Titu sunt in curs de executie

Obiectiv A : Surse de apa Gaesti
surse gaesti

Obiect A1: Proiectare
S-a elaborat si a fost predat proiectul tehnologic cu documentele aferente pentru executia lucrarilor.
Obiect A2: Organizare de santier
Din ansamblul de lucrari privind organizare de santier au fost realizate pana la aceasta data urmatoarele activitati:
– Aprovizionarea si montarea birourilor pentru personalul tehnic – 100%
– Aprovizionarea si montarea cu asigurarea tuturor facilitatilor pentru personalul constructorului – 100%
Obiect A4: Front de captare
Au fost realizate urmatoarele lucrari pana la finele lunii mai:
– Foraj + tubaj + lucrari conexe put nr. 1 – 100%
– Foraj + tubaj + lucrari conexe put nr. 2 – 100%
– Foraj + tubaj + lucrari conexe put nr. 3 – 100%
Obiect A5: Aductiuni
S-au executat urmatoarele activitati:
– Lucrari de terasamente aferente conductelor de aductiune de la cele 5 puturi de captare pana la zona de stocare si tratare a apei – 100%
– Lucrarile de montaj a conductelor de aductiune a apei – 100%
Obiect A6: Rezervoare
La rezervorul de apa de 1000 mc nr. 1 s-au realizat urmatoarele lucrari:
– Terasamente + fundatii – 100%
– Procurat si montat structura metalica rezervor nr. 1 – 100%
– Structura case vane – 100%

Obiectiv B : Statie de epurare Gaesti
seau gaesti

Obiect B1: Proiectare
S-a elaborat si a fost predat proiectul tehnologic cu documentele aferente pentru executia lucrarilor.
Obiect B2: Organizare de santier
Din ansamblul de lucrari privind organizare de santier au fost realizate pana la aceasta data urmatoarele activitati:
– Aprovizionarea si montarea birourilor pentru personalul tehnic – 100%
– Aprovizionarea si montarea cu asigurarea tuturor facilitatilor pentru personalul constructorului – 100%
Obiect B5: Gratare rare si dese
Pana la finele lunii mai au fost realizate urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in fundatii – 100%
Obiect B6: Deznisipator si separator de grasimi
Pana la finele lunii mai au fost realizate urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in fundatii – 100%
Obiect B8: Camera de receptive pentru materialul din fose septice
S-au executat urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect B19: Ingrosator de namol activat in exces
Lucrarile realizate la acest obiect sunt:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier – 100%
Obiect B28: Lucrari de demolari
S-a demolat si s-au evacuat materialele rezultate din demolare de la statia veche nefunctionala din zona 1 – 100%.

Obiectiv C : Statie de epurare Titu
seautitu

Obiect C1: Proiectare
S-a elaborat si a fost predat proiectul tehnologic cu documentele aferente pentru executia lucrarilor.
Obiect C2: Organizare de santier
Din ansamblul de lucrari privind organizare de santier au fost realizate pana la aceasta data urmatoarele activitati:
– Aprovizionarea si montarea birourilor pentru personalul tehnic – 100%
– Aprovizionarea si montarea cu asigurarea tuturor facilitatilor pentru personalul constructorului – 100%
Obiect C4: Statie de pompare apa uzata
S-au executat pana la finele lunii mai urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect C6: Gratare
S-au executat urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect C7: Deznisipator si separator de grasimi
S-au realizat pana la aceasta data urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect C14: Statie de suflante
S-au executat pana la finele lunii mai urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect C19: Bazin de stabilizare namol
S-au executat urmatoarele lucrari:
– Terasamente – 100%
– Cofraj, armatura si beton in radier si pereti – 100%
Obiect C21: Statie deshidratare namol
S-au realizat pana la aceasta data urmatoarele lucrari:
– Structura – 100%
– Finisaje interioare + exterioare – 100%
Obiect C22: Stocare intermediara namol
S-au executat pana la finele lunii mai urmatoarele lucrari:
– Structura – 100%
– Finisaje interioare + exterioare – 100%
Obiect C23: Statie de pompare supernatant
S-au realizat urmatoarele lucrari:
– Structura – 100%
– Finisaje interioare + exterioare – 100%

Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar – Arseni”

noutati2Lucrarile de modernizare pentru SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ “BAGDASAR-ARSENI” au fost finalizate ” – more info: Proiectul a constat într-o intervenţie la structura de rezistenţă, prin turnarea unei fundaţii noi în curtea interioară, modernizarea elementelor fundaţiei, pereţi noi de rezistenţă din beton, cadre din beton şi camaşuirea elementelor existente. Lucrările au demarat în iulie 2007, iar clădirea a fost predată beneficiarului în trimestrul III al anului 2012.

 

 

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang