CONSTRUIREA SISTEMULUI DE DRENARE – TITAN, TINERETULUI SI CAROL

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol – Beneficiarul lucrarii – PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, Antreprenorul General – SC ROTARY CONSTRUCTII SRL.

 

Scopul lucrarii – coborarea nivelului freatic pe partea dreapta a raului Dambovita pana la radierul colectorului A0.

Localizare – se va executa in Bucuresti la partea dreapta a raului Dambovita de la intrarea sa in localitate, de la podul Ciurel, pana la iesire, Lacul Vitan.

Cota de montare a conductelor – drenul se va monta la o adancime intre 6 si 8 m astfel incat sa se poata respecta cerinta caietului de sarcini.

Teava – tip PEHD sau PP cu diametrele Dn160 – 355mm care va fi montata prin tehnologia de foraj orizontal dirijat. Ea va avea perforatii de 0.3-0.5 mm

Lucrarea este impartita pe mai multe tronsoane, fiecare tronson va avea o statie de pompare care va deversa in Dambovita si care prin intermediu SCADA va fi legata cu SEAU Glina.

Tehnologia recomandata si ceruta prin caietul de sarcini – foraj orizontal dirijat.
Totodata trebuie instalata teava PEHD DN 160mm – 250mm care va avea rol de transport al apei pentru drenurile secundare.

Dren
teava PEHD / PP Dn 160mm – 355mm
perforatii 0.3-0.5mm
Cantitate instalata 9361ml

Colector dren secundar
teava PEHD PN10 Dn 160mm – 250mm
Cantitate instalata 5437ml