INFRASTRUCTURA AFERENTA ANSAMBLULUI REZIDENTIAL “ANTIAERIANA”

antia1Proiectul a constat in executarea lucrarilor de infra si suprastructura, printre care putem enumera: drumuri, trotuare, iluminat, amenajarea terenului, mobilier stradal si locuri de parcare, pentru proiectul “Antiaeriana” (220 unitati locative), situat in Bucuresti, Sector 5.
Printre lucrari putem enumera:
– Drumuri peste 2400 mp;
– Trotuare peste 1300 mp;
– Bransament de canalizare. Canalizare incinta 435 ml
– Bransament de apa. Teava de alimentare cu apa 215 ml
– Post de transformare energie electrica
– Bransament electric 750 ml

STATIA DE EPURARE SI TRATARE A APEI UZATE “EFORIE SUD”

infrastructura2Proiectul a constat în crearea unei staţii de epurare noi, alcătuită din 5 structuri independente: 2 rezervoare de decantare, 4 bazine SBR, însumând peste 50.000 m³. Cel mai dificil aspect care a fost depăşit, a fost construirea staţiei noi in jurul staţiei existente şi turnarea fundaţiilor structurilor noi pe fundul fostului lac, unde nivelul pânzei freatice este de -0.5m faţă de cota terenului iar cea mai adâncă fundaţie a fost executată la -5.5 m.
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană.

PROIECTARE SI EXECUTIE “STATIE DE TRATARE A APEI VATRA-DORNEI”

vedere generalaProiectarea şi execuţia acestei lucrări a fost atribuită asocierii Rotary Construcţii – Comsa SA. Proiectul va reprezenta o provocare datorită situării în vecinătatea staţiunii Vatra Dornei; astfel, toate lucrările trebuie foarte bine controlate pentru a nu afecta turiştii şi locuitorii oraşului. Staţia de epurare a apei actuală este în funcţiune, iar noua staţie va permite operarea staţiei existente, cel puţin la performanţa actuală, pe perioada derulării lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor, noua staţie de tratare a apei va deservi un număr de 19.217 oameni.

PROIECTAREA SI EXECUTIA“STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APEI UZATE TITU – GAESTI”

tituAcest proiect este compus din 3 obiective:
Alimentare cu apă oraş Găeşti – Sistemul proiectat pentru sursele de apă Găești se referă la următoarele lucrări:
– realizarea a 5 puțuri forate noi
– realizarea conductei de aducțiune a apei de la puțurile proiectate către gospodărirea de apă
– realizarea a două rezervoare noi de înmagazinare cu volumul de 1000mc.
Staţie de epurare a apelor uzate Găeşti – Procesul proiectat pentru epurarea apelor uzate conține următoarele trepte principale:
– Statie de pompare influent, amplasata in afara incintei statiei de epurare, incluzand si un gratar rar cu curatare automata pentru protectia pompelor. Conducta de refulare a statiei de pompare influent nu face obiectul acestui contract fiind realizata in alt contract de lucrari.
– Treapta de epurare mecanică incluzând: conductă de admisie influent, cămin de derivație a debitului influent pe fluxul de tratare prevazut cu deversor pentru devierea debitului excedentar pe conducta de by-pass, conductă de by-pass pluvial, canale de derivatie debit influent prevazute cu un gratar rar automat si un gratar rar fix in stand-by, unitati compacte cu site fine si transportor retineri fine, deznisipator aerat cu transportor si clasor/spălător de nisip, separator de grăsimi, bazine colectoare grăsimi, suflante deznisipator aerat, debitmetru influent, containere rețineri grosiere, retineri fine si nisip, instalații de ridicare/manipulare echipamente, instalație de prelevare automată probe influent, instrumentație de monitorizare și control automat a proceselor.
– Treapta de epurare biologică incluzând: cameră de amestec influent cu nămolul de recirculare externă, selector anaerob prevazut cu mixere, cameră de distribuție reactoare biologice, reactoare biologice de tip carusel, mixere reactoare biologice, compartimente anaerobe și anoxice, sistem de aerare bazin aerob, stație de suflante, cameră de colectare efluent reactoare biologice, cameră distribuție influent decantoare secundare, decantoare secundare circulare cu raclor de fund, cameră de colectare nămol recirculare externă, statie de pompare namol recirculat extern, instalație de stocare și dozare precipitant, instrumentație de monitorizare și control automat a proceselor, statie de pompare efluent, debitmetru măsurare debit efluent, unitate de prelevare automată probe efluent.
– Treapta de procesare a nămolului în exces incluzând: statie de pompare namol in exces, ingrosator gravitational namol exces, statie pompare namol ingrosat gravitational, statie de pompare supernatant, unitate de preparare și dozare polimeri, floculator, centrifuga deshidratare namol ingrosat gravitational, transportor nămol deshidratat, platforme de stocare nămol deshidratat, instrumentație de monitorizare și control automat al proceselor.
Staţie de epurare a apelor uzate Titu – Procesul proiectat pentru epurarea apelor uzate conține următoarele trepte principale:
– Treapta de epurare mecanică incluzând: bazin de aspirație pompe influent, conductă de by-pass exces pluvial, stație de pompare apa uzată influent, grătare rare, unitati compacte cu site fine si transportor retineri fine, deznisipator aerat cu transportor si clasor/spălător de nisip, separator de grăsimi, bazine colectoare grăsimi, suflante deznisipator aerat, debitmetru influent, containere rețineri grosiere, retineri fine si nisip, instalații de ridicare/manipulare echipamente, instalație de prelevare automată probe influent, instrumentație de monitorizare și control automat a proceselor.
– Treapta de epurare biologică incluzând: cameră de amestec influent cu nămolul de recirculare externă, cameră de distribuție reactoare biologice, reactoare biologice cu zone anaerobe, anoxice și aerobe, mixere compartimente anaerobe și anoxice, sistem de aerare bazin aerob, stație de suflante, pompe submersibile de recirculare internă, cameră de colectare efluent reactoare biologice, cameră distribuție influent decantoare secundare, decantoare secundare cu pompe de sucțiune, cameră de deversare nămol recirculare externă, instalație de stocare și dozare precipitant, instrumentație de monitorizare și control automat a proceselor, debitmetru măsurare debit efluent, unitate de prelevare automată probe efluent.
– Treapta de procesare a nămolului incluzând: evacuarea controlată a namolului în exces, concentrator gravitațional namol, stație de pompare nămol exces îngroșat gravitațional către digestor aerob, digestor aerob nămol în exces îngroșat gravitațional, stație suflante digestor aerob, stație de pompare supernatant, stație pompare namol stabilizat către centrifugă, instalație preparare/dozare polimeri, transportor nămol deshidratat către containere, platforme de stocare nămol deshidratat, instrumentație de monitorizare și control automat a proceselor.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APA SI CANALIZARE PENTRU CONSTANTA SI IALOMITA

 MAMAIA
mamaiaExtinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare la care se adaugă construirea a 4 staţii de pompare a apelor uzate. Obiectul contractului reprezintă extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Mamaia, o staţiune balneară binecunoscută. Construirea clădirilor rezidenţiale şi a hotelurilor noi au impus extinderea infrastructurii de canalizare şi alimentare cu apă. Noua conductă de alimentare cu apă are o lungime de 10.000 m şi un diametru de 500 mm, şi este realizată din PEHD. Există 25 de cămine pe lungimea tevii, iar alimentarea cu apă proaspătă se face în oraşul Năvodari, situat la nord de Mamaia. Noua conductă de canalizare, utilizată deja de 4 staţii de pompare, are o lungime de 6528 m, şi este realizată din conducte PEHD, cu diametre cuprinse între 140 – 450 mm. Staţiile de pompare sunt prevăzute cu sisteme de separare a solidelor şi control SCADA. Pompele vor fi conectate la instalaţiile existente de epurare şi tratare a apei, situate în Constanţa (la sud de Mamaia).
AGIGEA
agigeaExtinderea şi repararea sistemului de apă şi canalizare la care se adaugă construirea unei staţii de pompare noi. Contractul este împărţit în 5 obiective:1. Înlocuirea sistemului de apă potabilă – conductă de 2738 m lungime, realizată din PEHD, cu diametre cuprinse între 110-315 mm, construirea cîminelor şi dotarea străzilor cu hidranţi.
2. Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă – conductă PEHD de 6087 m, cu diametre cuprinse între 110-315 mm, construirea căminelor şi dotarea străzilor cu hidranţi.
3. Conectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă nou creat, la utilizatori.
4. Înlocuirea sistemului de pompare al canalizării – conductă PEHD de 2989 m cu diametru de 355 mm, executarea a 2 subtraversări a DN 39 şi o subtraversare a căii ferate.
5. Extinderea sistemului de canalizare – conducte PVC-KG, de 7030 m, cu diametre cuprinse între 250-315 mm, construirea căminelor şi conectarea reţelei la utilizatori noi. Totodată, se execută extinderea sistemului de canalizare – conductă PEHD de 1531 m şi diametre cuprinse între 200-355 mm.
MIHAIL KOGALNICEANU
kogalniceanuExtinderea și repararea reţelei de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare, construirea unor noi rezervoare de apă și construirea unei stații de pompare a apelor uzate. Contractul este divizat în 7 obiective:1: Construirea a două rezervoare de apă potabilă.
2: Înlocuirea conductei principale de apă potabilă.
3: Înlocuirea conductelor de apă potabilă cu conducte PEHD cu diametre cuprinse între 110mm şi 315mm, construirea de cămine și echiparea străzilor cu hidranți.
4: Înlocuirea conexiunilor aferente sistemelor de alimentare cu apă potabilă la utilizatori.
5: Înlocuirea conductelor de apă potabilă cu conducte PEHD cu diametre cuprinse între 110mm şi 315mm, construirea de cămine și echiparea străzilor cu hidranți.
6: Extinderea sistemului de canalizare folosind conducte din PVC-KG, cu diametre cuprinse între 250mm şi 315mm și țevi din ceramică, construirea căminelor și pregătirea țevilor pentru conectarea noilor utilizatori. De asemenea, se execută extinderea sistemului de canalizare folosind conducte PEHD.
7: Construirea unei noi stații de pompare a apelor uzate. Stația de pompare are un sistem de separare a substanțelor solide și sistem de control SCADA. Pompa va fi conectată la o nouă staţie de tratare a apelor uzate care se va construi lângă oraşul Mihail Kogălniceanu.
TUZLA
tuzlaExtinderea şi repararea sistemului de apă potabilă şi canalizare şi totodată construirea unei staţii de pompare pentru apele uzate. Contractul urmăreşte 4 obiective:1. Conectarea electrică a staţiei de pompare a apelor uzate;
2. Organizare de şantier şi amenajarea terenului;
3. Extinderea sistemului de apă potabilă folosind conducte PEHD cu diametru de 110mm, construirea căminelor şi dotarea străzilor cu hidranţi. Totodată, se prevede realizarea unei noi conducte principale de apă potabilă din PEHF cu diametru de 500m;0
4. Extinderea sistemului de canalizare folosind tubulatura PVC-KG şi conducte din ceramică, construcţia căminelor şi a gurilor de vizitare şi pregătirea ţevilor pentru conectarea la utilizatori. Totodată, se urmăreşte construirea staţiei de pompare a apelor uzate şi conectarea acesteia la conducta de canalizare existentă.
NAVODARI
navodariRepararea sistemului de apă potabilă, sistemului de canalizare şi a staţiei de pompare. Contractul este împărţit în 7 obiective:1. Repararea staţiei de pompare a apei potabile “Rândunica”;
2. Înlocuirea conductei de distribuţie a apei potabile de pe str. Rândunelelor;
3. Înlocuirea conductei principale de apă potabilă;
4. Înlocuirea conexiunilor la conducta de apă potabilă;
5. Extinderea sistemului de canalizare cu conducte PVC-KG cu diametru de 250 mm, construirea căminelor şi pregătirea conductelor pentru conectare la utilizatori. De asemenea, se realizează extinderea sistemului de canalizare cu conducte PEHD;
6. Repararea staţiei de pompare SP1;
7. Repararea staţiei de pompare SP2;

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE DRENARE – TITAN, TINERETULUI SI CAROL”

infrastructura2Scopul lucrarii – coborarea nivelului freatic pe partea dreapta a raului Dambovita pana la radierul colectorului A0.

Localizare – se va executa in Bucuresti la partea dreapta a raului Dambovita de la intrarea sa in localitate, de la podul Ciurel, pana la iesire, Lacul Vitan.

Cota de montare a conductelor – drenul se va monta la o adancime intre 6 si 8 m astfel incat sa se poata respecta cerinta caietului de sarcini.

Teava – tip PEHD sau PP cu diametrele Dn160 – 355mm care va fi montata prin tehnologia de foraj orizontal dirijat. Ea va avea perforatii de 0.3-0.5 mm

Lucrarea este impartita pe mai multe tronsoane, fiecare tronson va avea o statie de pompare care va deversa in Dambovita si care prin intermediu SCADA va fi legata cu SEAU Glina.

Tehnologia recomandata si ceruta prin caietul de sarcini – foraj orizontal dirijat.
Totodata trebuie instalata teava PEHD DN 160mm – 250mm care va avea rol de transport al apei pentru drenurile secundare.

Dren
teava PEHD / PP Dn 160mm – 355mm
perforatii 0.3-0.5mm
Cantitate instalata 9361ml

Colector dren secundar
teava PEHD PN10 Dn 160mm – 250mm
Cantitate instalata 5437ml