REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN ORASUL BUFTEA

b1
b2
b3
Obiectul contractului cuprinde lucrările aferente extinderii și reabilitării rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Buftea, dupa cum urmeaza:

EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 19.566 m;
Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu conducte din PEID, Ltot = 32.859 m;
Branșamente la rețeaua de distribuție = 4.000 abonați

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ
Extinderea rețelei de canalizare menajeră cu conducte din ceramică vitrificată, Ltot = 45.444 m;
Cămine de vizitare / intersecție;
Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră = 4.000 abonați;
Pomparea apelor uzate prin intermediul a 13 stații de pompare, complet echipate și automatizate;
Conducte de refulare de la stațiile de pompare, cu lungimea totală de 4.503 m.

Proiectul este cofinantat din Fondul de Coeziune, prin programul POS Mediu (2007 – 2013).