vedere generala

Data de Incepere 6.02.2013
Durata Contractului 42,5 luni
Durata de Executie a Lucrarilor 30,5 luni
Data Terminarii lucrarilor 26.08.2015

Stadiul actual al lucrarilor C+M-executat 100%
Montaj echipamente 100%
Automatizari si SCADA realizat 85 %
Incepand cu data de 02.07.2015 au fost incepute Testele la terminare efectuandu-se probe dupa programul aprobat precum si instruirea personalului de operare.